31. oktober - Minnekonsert i Gaupne Kyrkja kl 1800

Vakker fløyte- og orgelmusikk. 
Dikt og betraktingner om sorg.

Velkommen.

Arr. Luster Kyrkjekontor

 

Dora David
Tel +47 97 52 39 03