28. mars kl 18:00 - Lærdal Kulturhus

«Lærdalsferden» – En historisk reise for Norges selvstendighet

 Bergen Kystlag markerer 200-årsjubileet for de fem delegatene fra Bergen sin reise til Lærdal og videre til Eidsvoll i 1814. «Lærdalsferden» – En historisk reise for Norges selvstendighet vil gå av stabelen 25.–28. mars 2014.

I 2014 vil Bergen Kystlag gjenta denne reisen slik den er beskrevet i Fredrik Meltzers dagbok, i en kopi av vengebåten fra 1814, «Enigheden». Roturen vil foregå på nøyaktig samme tid som i 1814 (værforbehold).

kl. 17 ”Lærdalsferden”: Bergen kystlag kjem til Lærdal med kopi av vengebåten ”Enigheden”, som Eidsvollsmennene reiste med frå Bergen i 1814. Blir mottekne på Løytnantsbryggja av lærdølene med ordføraren i spissen. Skuleelevar, kor, korps og alle andre er velkomne – gjerne i gammaldagse klede.
kl. 18 Program i Lærdal kulturhus: Stort folkemusikkprosjekt, filmpremiere, Bergen kystlag, presten Bøyesen o.a.  

 

Dora David
Tel +47 97 52 39 03