2. November - Minnekonsert i Gaupne Kyrkja kl 1800

Fløyte- og orgelmusikk. I tillegg til musikerne medvirker også prest og diakon.

Kollekt.

Velkommen!

Arr. Luster Kyrkjekontor

Dora David
Tel +47 97 52 39 03