Innvigelse av nytt orgelpositiv.

Joranger Kirke

Fløyte, orgel og kormusikk.

Arr. Luster kyrkjekontor

Dora David
Tel +47 97 52 39 03