14. mars kl. 1930 - Fet Kyrkje

Musikk av Bach, Handel og flere.

Hafslo blandakor og barnekor med solister.

Arr. Luster Kirkelige Fellesråd

(Kollekt)

 

Dora David
Tel +47 97 52 39 03