10. Mars kl 1930 - Solvorn Kyrkje

Musikk av Bach, Händel, Ph. E. Bach og flere.

Hafslo blandakor, Hafslo mannskor med solister.

Arr. Luster Kirkelige Fellesråd

(Kollekt)

 

 

Dora David
Tel +47 97 52 39 03